03.04.2023

Užitečné pracovní návyky prospějí vám i týmu

Některé pracovní návyky se nedají naučit, buď je máte nebo ne. Ale většina z nich se dá trénovat. Jejich zvládnutí vám pomůže být ve své profesi úspěšnější ‒ a vlastně vede i ke spokojenějšímu osobnímu životu.


 

I proto stojí za to udělat si inventuru v tom, jak na tom jste. Navíc ze správných pracovních návyků těží i váš zaměstnavatel a kolegové ‒ jste efektivnější a i lidsky se s vámi lépe spolupracuje.

Mezi ty zdánlivě „snadněji zvládnutelné“ patří

  • pracovní morálka ‒ vypadá to jako samozřejmost, ale není, přitom je velký rozdíl, jestli jste schopní tvrdě a zodpovědně pracovat, nebo jste spíš nespolehlivý flink. Začněte třeba tím, že chodíte do práce včas a také dodržujete termíny svěřených úkolů.
  • plánování a organizace ‒ s tím bezprostředně souvisí: schopnost zorganizovat si svůj pracovní čas a naplánovat jednotlivé činnosti, abyste včas dospěli k potřebnému cíli, se cení. Důležitá je schopnost správně určovat priority. Co jde, to automatizujte, opakované úkoly řešte opakovaně stejně.
  • přesnost a zodpovědnost ‒ pečlivé plnění úkolů vám přinese pověst spolehlivého spolupracovníka; nikdy nejde o to odškrtnout si, že už mám hotovo, ale dotahovat věci do konce. Znamená to třeba i opakovanou práci, pokud výsledek není úplně perfektní.

Jiné dovednosti víc souvisejí s vaší osobností, ale i ty se dají trénovat:

  • komunikace ‒ je klíčová pro úspěšnou spolupráci, ať už jde o jednání s klienty, nadřízenými nebo kolegy. Užitečné je i empatické naslouchání druhým.
  • kooperace ‒ podstatou profesního života je spolupráce: je fajn být samostatný, ale v zaměstnání musíte zvládnout sladit se s celým týmem.
  • flexibilita ‒ přizpůsobivost neustále se měnícím požadavkům trhu a zákazníků je důležitá pro přežití: vlastní (psychicky), ale i firmy (ekonomicky).
  • učit se nové dovednosti ‒ pokud jste se radovali po odchodu ze školy, že už se nemusíte učit, je nejvyšší čas změnit myšlení: schopnost učit se novým věcem je naopak čím dál důležitější, protože dneska už nevystačíte celý pracovní život s tím, co si pamatujete ze školních lavic.
  • kritické myšlení a schopnost řešit problémy ‒ je jasné, že bez přemýšlení o věcech v souvisloste jen těžko zvládnete nacházet řešení složitých problémů.

Nebojte se ale myslet i na sebe. Ostatně, moderní zaměstnavatel vás k tomu sám povede. Nezapomínejte, že důležitým předpokladem k úspěchu je i schopnost relaxovat: dělejte si v práci pravidelné přestávky, nezanedbávejte spánek a nebojte se práci delegovat ‒ některé úkoly za vás můžou zvládnout kolegové nebo podřízení.