17.05.2022

Mám vzít lepší práci, když v té stávající jsme fajn tým?

Tuhle otázku si pokládáme srdcem, ale jedinou správnou odpověď může dát rozum. Pojďme si probrat několik pohledů na věc.


Předně ‒ jestli si se stávajícími kolegy lidsky rozumíte, kde je řečeno, že nemůžete zůstat v kontaktu, i když budete pracovat každý jinde? Spousta lidí to tak má: v práci se stanou přáteli, ale i když se jejich profesní život rozdělí, lidské vztahy zůstávají.

Navíc to má výhodu. Lidé prostě práci mění, ale to, co je spojuje, zůstává. Časem zjistíte, jak je pracovně užitečné mít na různých místech někoho známého. Když jste si rozuměli v práci, určitě se budete snažit navzájem si vyjít vstříc i jako obchodní partneři.

Nebojte se ale ani „chladného“ uvažování rozumu. Třeba náš předkovidový reprezentativní průzkum ukázal, že dobrý tým je důležitý pro 22 % zaměstnanců ‒ náraz na pandemická opatření znamenající strach z budoucnosti tuto důležitost snížil o tři procentní body a naopak posílil důležitost dobrého šéfa a dobré výplaty. Jinými slovy, přátelství je fajn, ale je to osobní věc každého z nás - nepatří na misku vah, když se rozhodujete o pracovní kariéře.

Jestli jsme vás ještě nepřesvědčili, připomeňte si, jaké naopak jsou důvody ke změně práce: jsou to peníze a postup, nebo chcete-li, osobní rozvoj.

A ještě pár poznámek, které vám řekne každý personalista:

  • cení se úspěchy, ne stabilita ‒ pojem “fluktuantství” na dnešním trhu práce už není téma
  • když pracujete celý život v jedné organizaci, ztrácíte kontakt s okolním světem ‒ lidsky řečeno zakrňujete
  • bez růstu nezískáváte nové zkušenosti ‒ což je v dnešní rychle se měnící době obzvlášť důležité
  • co platí o personalistech a šéfech platí i o zaměstnancích: s častější změnou práce dokážete lépe odhadnout, co od zaměstnavatele čekat ‒ a to se vyplatí!