15.11.2021

Jako první se představte, s podáním ruky počkejte

Návodu z titulku se můžete spolehlivě držet, když jdete na pohovor. Jinak jsou pravidla vzájemného představování a podávání rukou trochu složitější.

Je dobré je znát, protože je v pracovním životě uplatníte nejenom během počátečního pohovoru. A v jiných situacích je správné řešení jiné.

Pravidla určuje význam

V kostce jsou ta pravidla velmi jednoduchá ‒ řídíme se společenskou významností osob. Žena je významnější než muž. Starší člověk je významnější než mladší. Nadřízený je významnější než podřízený.

Takže pokud jste v roli třetího ‒ například na společné pracovní schůzce s lidmi, kteří se ještě navzájem neznají, jednoduše nejdřív představíte muže ženě, juniora seniorovi a kolegu šéfovi.

Ruce si ale podají v opačném pořadí ‒ významnější žena ji nabídne muži, společensky nadřazenější starší člověk podá ruku mladšímu a nadřízený ji podá níže postavenému zaměstnanci.

Opravdovým oříškem jsou až složitější setkání více lidí. Logika je ale pořád stejná. Proto třeba při setkání dvou párů si správně nejdřív podají ruce obě ženy, přičemž pozdrav nabídne ta ze společensky významnějšího páru, poté se pozdraví s méně významným mužem, pak druhá žena pozdraví jejího partnera a teprve nakonec se pozdraví oba muži (pochopitelně první podá ruku ten významnější).

Hodně záleží na citu pro společenské chování. Často nemusí být úplně jasné, kdo je společensky významnější ‒ je trochu na nás, jestli překousneme, že se třeba při představování sami pasujeme do role méně významného (protože se chceme druhému představit), nebo jsme třeba přibližně stejně staří a v prostředí, kde panuje méně formální atmosféra.

Nezapomeňte, že třeba v roli hostitele jste tím významnějším vy, proto vítáte hosty podáním ruky, a to i v situaci, kdy jde o klienta vaší firmy. Šéfujícím mužům zase sluší, když nelpí na své významnosti a chovají se galantně i k mladším podřízeným ženám.

U pohovoru je to lehké

Ačkoli jinak je pohovor pro spoustu lidí stresující záležitost, pravidla představování a zdravení jsou v tomto případě snadná. Vy přicházíte, měli byste se představit, ale se stiskem ruky počkejte, až vám ji budoucí šéf, personalista, ale třeba i kolega podá.

Pokud vás k pohovoru s budoucím možným šéfem přivede recepční nebo personalista, měli by vás představit oni, opět platí, že čekáte na podání ruky.

Ryby jedině čerstvé!

Pozor na časté chyby při zdravení. V Předvýběru.CZ jsme obzvlášť hákliví na podávání ruky stylem „leklé ryby“, kdy v ruce druhého necháte svoji dlaň absolutně bezvládnou. Je to nepříjemný pocit, který vás prozrazuje z nedostatku energie a sebevědomí. Stejně špatné je ale drtit druhému ruku.

Správný stisk je pevný, ale nenásilný. Netrvá déle než dvě vteřiny (počítejte si v duchu „jednadvacet‒dvaadvacet“) a patří k němu úsměv a pohled do očí. Oční kontakt by neměl chybět během celého pohovoru ‒ neznamená to, že druhému celou dobu zíráte do očí, ale průběžně se na něho podíváte.